วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทย

                                                   

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย มีความสำคัญต่อสังคมไทย หลายประการ ดังนี้
        1.  พระพุทธศาสนาสอนให้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต  จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง จุดมุ่งหมายสูงสุดนี้จะบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติทางจิตใจอย่างยิ่งยวด แม้จะไม่บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในทันที แต่การปฏิบัติเพื่อให้ใกล้จุดหมายเท่าใดก็เป็นความดีเท่านั้น
        2.  พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนมีเหตุผล  คือ ไม่เชื่ออย่างงมงาย เช่น  ไม่ให้เชื่อฟังตาม ๆ กันมา ไม่ให้เชื่อโดยนึกเดาเอาเอง ไม่ให้เชื่อโดยอ้างตำรา แต่ให้ไตร่ตรองด้วยตนเองตามหลักเหตุผลแล้วจึงเชื่อ ความเชื่อนี้สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์
        3.  พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษา  ก่อนมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติ การศึกษาของไทยจะจัดอยู่ในวังและในวัด การศึกษาในวัดจะมีพระเป็นผู้สอน ส่วนการศึกษาในวังก็มีพระและราชบัณฑิต (รับการศึกษามาจากวัด) เป็นผู้สอน ต่อมาแม้จะโอนให้รัฐเป็นผู้จัดการ แต่ก็ยังจะมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาอยู่
        4.  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย   การดำเนินชีวิตของคนไทยในช่วงของชีวิตจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตลอด  ทำให้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น พิธีทำบุญวันเกิด  พิธีทำบุญขั้นบ้านใหม่  พิธีแต่งงาน  พิธีทำบุญงานศพ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น